Wednesday, February 13, 2013

Blog Mr. Rizman berubah sementara


Blog IT Mr. Rizman berubah sementara ke mrrizman.blogspot.com ... sehinggalah masalah teknikal yang dihadapi diatasi. sekian terima kasih